Materieel Het Bedrijf Contact
Startpagina Het Bedrijf

Het Bedrijf
Het Bedrijf

Het bedrijf

Het huidige Kalsbeek-Schuten Transport B.V. is opgericht in 1955. Toen onder de naam G. Kalsbeek. Een paar jaar later is de zoon ook in het bedrijf gestapt waarna de naam veranderd in G. Kalsbeek en zn. Het bedrijf hield zich in die tijd bezig met aardappeltransport, algemene wegenbouw en aanleg van wegen tbv aan- en afvoer van agrarische producten. Het wagenpark bestond uit 2 auto's. Daarnaast beschikte het bedrijf vanaf 1963 ook over enkele kranen, bulldozers en shovels.
Vanaf 1980 is het bedrijf voortgezet onder de naam Kalsbeek-Schuten Transport B.V. met als directie leden dhr. Kalsbeek en dhr. Schuten. In deze periode is het wagenpark verder uitgebreid. In 2000 is dhr. Kalsbeek uit het bedrijf gestapt en is dhr. Hempen als directie lid aangetreden. In 2005 is dhr. Schuten uit het bedrijf gestapt waardoor de heer Hempen als enige directielid met het bedrijf is verder gegaan.